DISC – 12 Bộ tính cách​

 

Diễn giả: Vũ Duy Khánh – Lê Anh Đức

DISC là gì?

DISC là một công cụ để xác định tính cách của người được hỏi trong thời điểm nào đó thông qua việc quan sát hành vi của họ.

Nguồn gốc DISC

Marston là một luật sư và một nhà tâm lý học.
Khi tiến hành nghiên cứu về cảm xúc của con người, Marston đưa ra những phát hiện của mình trong cuốn sách năm 1928 với cái tên Emotions of Normal People, trong đó ông giải thích rằng mọi người thể hiện cảm xúc của họ thông qua bốn loại hành vi: Thống trị (D), liên quan (I), Kiên định (S), và Tuân thủ (C
Năm 1956, Walter Clarke, một nhà tâm lý học, đã tạo ra trắc nghiệm DISC dựa trên lý thuyết mô hình DISC của Marston

DISC xây dựng như thế nào?

Có 4 cặp phạm trù đối lập về tính cách chính trong DISC
Chủ động (Hướng ngoại)     ˃˂ Bị động  ( Hướng nội )
Hướng về kết quả/công việc           >< Hướng về con người

Xác định tính cách dựa trên DISC được quy trình thành 3 bước

Bước 1: Xác định tiêu chí – Chủ động/Bị động
Một vài người thường “cởi mở” hơn: hòa đồng, tự nhiên, nhay nhạy,,.. Trong khi số khác lại “dè dặt”: chậm rãi, trầm tư,….

Bước 2: Xác định tiêu chí – Hướng về công việc/Hướng về con người
Một vài người có thiên hướng về “pháp trị”, trong khi những người khác có thiên hướng “nhân trị”. Một vài câu hỏi tình huống để xác định thêm về mong muốn, phong cách làm việc trước khi ra quyết định người này có bị cảm xúc chi phối không,….

Bước 3: Ghép các kết quả đạt được: Có 4 nhóm tính cách chính

  • Nhóm 1: Chủ động + Hướng về kết quả/công việc:  Đây là dấu hiệu chủ đạo của nhóm D – Người thủ lĩnh
  • Nhóm 2: Chủ động + Hướng về con người:             Đây là dấu hiệu chủ đạo của nhóm I  – Người tạo ảnh hưởng
  • Nhóm 3: Bị động  + Hướng về con người:                Đây là dấu hiệu chủ đạo của nhóm S – Người kiên định
  • Nhóm 4: Bị động + Hướng về kết quả/công việc:     Đây là dấu hiệu chủ đạo của nhóm C – Người kỷ luật

Slide chia sẻ

Hình ảnh buổi chia sẻ về nội dung DISC tại North Expansionn

Bài viết được đề xuất

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?