Thuật ngữ thường dùng tại North Expansion ACE Rider cần biết?

Thuật ngữ thường dùng tại North Expansion ACE Rider cần biết?

Gần đây nhiều bài truyền thông có những thuật ngữ, từ viết tắt thật khó hiểu đúng không nào?

Hiểu được tinh thần của mọi người, Admin đưa đến cho ACE bộ ảnh giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ đó, giúp ACE hiểu và dễ dàng làm việc hơn.

Cùng xem những thuật ngữ, từ viết tắt quan trọng thường được dùng tại North Expansion nhé!

Ngoài những thuật ngữ trên, còn những thuật ngữ, từ viết tắt nào mà ACE cần được Admin giải thích ý nghĩa, hãy phản hồi tại bình luận của bài viết sau nhé!

Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/207800247999012/posts/376722104440158/

Bài viết được đề xuất

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?